Gebruiksvoorwaarden

Servicevoorwaarden

Welkom bij PrimeTech! Door onze diensten te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met het naleven van deze Servicevoorwaarden.

Gebruik van diensten :

  • Om gebruik te maken van onze diensten moet u minimaal 18 jaar oud zijn.
  • U gaat ermee akkoord onze diensten alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Verantwoordelijkheden van de gebruiker :

  • U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens.
  • U gaat ermee akkoord dat u geen activiteiten ontplooit die onze diensten kunnen verstoren of verstoren.

Intellectueel eigendom :

  • Alle inhoud en materialen die via onze diensten beschikbaar zijn, zijn beschermd door auteursrecht en andere wetten op het gebied van intellectueel eigendom.

Beperking van aansprakelijkheid :

  • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten.

Beëindiging :

  • Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze diensten op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten.

Wijzigingen in de voorwaarden :

  • We kunnen deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Voortgezet gebruik van onze diensten houdt aanvaarding van eventuele wijzigingen in.

Contact : Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Servicevoorwaarden, neem dan contact met ons op.

Bedankt dat u Prime Tech Emporium gebruikt!